Άσκηση Δικαιώματος

Έντυπο για την υποβολή αποκλειστικά αίτησης άσκησης δικαιώματος του υποκειμένου των δεδομένων βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ).

Για την άσκηση δικαιώματος παρακαλούμε εκτυπώστε το παρακάτω έντυπο: 

Άσκηση Δικαιώματος

Το έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί μέσω:

  •  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ή ταχυδρομείου στην διεύθυνση
    Λ.Κηφισού 132, Τ.Κ. 13121, Περιστέρι, Αττική
    Υπ΄όψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων